• Home
  • ONDERNEMINGSGROEP
  • CERTIFICATEN
  • REFERENTIES
  • ACTUEEL
  • Contact
Vormann • 150 jaar boorervaring
150 jaar boorervaring

DRUKSONDERINGEN

>>

Daarop kunt u verder bouwen

Met druksonderingen kunnen de lagenopbouw, het draagvermogen, het zetgedrag en de doorlatendheid van de afzonderlijke bodemlagen in één enkele test vastgesteld worden.

Ze vormen bijgevolg een uiterst efficiënt instrument voor bouwgrondonderzoek, temeer omdat de resultaten onmiddellijk ter inzage liggen. De druksondering maakt in vergelijking met boringen of ramsonderingen een veel nauwkeurigere bepaling van de maximale bodemdruk voor funderingen mogelijk en laat gedetailleerd uitsluitsel over het last-/zetgedrag toe.

Met een vooraf exact vastgelegde snelheid wordt het sondeerijzer in de ondergrond geduwd. De uiterst gevoelige punt meet daarbij rechtstreeks al de belangrijke parameters zoals puntweerstand, mantelwrijving, totale belasting, helling en poriënwaterdruk. De meetwaarden worden synchroon afgedrukt en via de computer met het oog op verdere verwerking opgeslagen.

Met de daarbij behaalde resultaten worden onder andere de vereiste paaldiepten berekend om bijvoorbeeld brugpijlers, windkrachtinstallaties of andere grote bouwwerken op een solide en veilige fundering te kunnen plaatsen. Hiervoor staan er voor ons twee zware druksondes ter beschikking

Bouwgrondboringen


ICEDrucksonde
20 to druksonde op ponton 

Deutsch    English    Française    Nederlandse    Polska