• Home
  • GRUPA PRZEDSIĘBIORSTW
  • CERTYFIKATY
  • REFERENCJE
  • AKTUALNOŚCI
  • Kontakt
Vormann • 150 lat doświadczenia wiertniczego
150 lat doświadczenia wiertniczego

SONDOWANIE POD CIŚNIENIEM

>>

Na to mogą Państwo liczyć

Pojedyncze badanie ciśnieniowe z użyciem sondy pozwala rozpoznać ułożenie warstw gruntu, ich nośność i sposób osiadania i przepuszczalność poszczególnych warstw gleby.

Tym samym są one szczególnie efektywnym instrumentem do badań gruntu budowlanego, tym bardziej że pomiary otrzymywane są w sposób ciągły. Badania ciśnieniowe z użyciem sondy umożliwiają bardziej dokładne ustalenie maksymalnego nacisku na stopy fundamentów w porównaniu do odwiertów i podają szczegółowe wnioski co do rozkładu obciążeń.

Sztywna żerdź do sondowania zostaje wtłoczona w podłoże z wcześniej dokładnie dobraną szybkością. Bardzo czuły mechaniczny stożek pomiarowy mierzy bezpośrednio wiele ważnych parametrów takich jak opór pod podstawą stożka, tarcie powierzchniowe, obciążenie całkowite i nachylenie oraz pomiar ciśnienia wody znajdującej się w porach gruntu. Wyniki pomiaru zostają zarówno wydrukowane jak i wprowadzone do pamięci komputera w celu dalszego opracowania.

W oparciu o uzyskane wynikami wylicza się między innymi odpowiednie głębokości wprowadzenia  żerdzi, np. po to aby zbudować filar mostowy, siłownię wiatrową i inne duże budowle na solidnym i pewnym fundamencie. Do tego typu zadań mamy do dyspozycji dwie ciężkie sondy.

Wiercenia gruntu budowlanego


ICEDrucksonde
Do 20 sond ciśnieniowych na pontonie 

Deutsch    English    Française    Nederlandse    Polska