• Home
  • ONDERNEMINGSGROEP
  • CERTIFICATEN
  • REFERENTIES
  • ACTUEEL
  • Contact
Vormann • 150 jaar boorervaring
150 jaar boorervaring

EXPLORATIE VAN BODEM- EN GRONDWATERVERONTREINIGING

>>

Precisiewerk voor correcte resultaten

De oorzaken voor de verontreinigingen zijn meestal lang geleden.  De enorme gevaren voor een grondwaterverontreiniging en voor de impact daarvan waren nauwelijks bekend. Vandaag de dag zijn wij ons bewust van de uitwerking van tal van gevaarlijke stoffen zoals gechloreerde koolwaterstoffen en vernemen wij dagelijks meer over de omvang van de averij.

Onbetwist is ook duidelijk geworden: de schade moet vastgesteld, beperkt en op korte of lange termijn verholpen worden.

De vereiste voorwaarde voor een succesvolle sanering van bodem- en grondwaterverontreiniging vormt een uitgebreide en vakkundige exploratie van de oorzaak van de schade. Hoe nauwkeuriger de resultaten, hoe doelgerichter passende maatregelen gepland kunnen worden.

VORMANN is sinds het prille begin met alle technische ontwikkelingen van de exploratie van bodem- en grondwaterverontreiniging vertrouwd. Bij onderzoeksprojecten konden de meetgegevens van onze Multilevel-niveaus tot nieuwe bevindingen bijdragen.

Boringen op afvalstortplaatsen

Sanering van bodem- en grondwaterverontreiniging
Multilevel
De Multilevel-uitbouw maakt het nemen van een watermonster uit verschillende horizonnen mogelijk.Deutsch    English    Française    Nederlandse    Polska