• Home
  • GRUPA PRZEDSIĘBIORSTW
  • CERTYFIKATY
  • REFERENCJE
  • AKTUALNOŚCI
  • Kontakt
Vormann • 150 lat doświadczenia wiertniczego
150 lat doświadczenia wiertniczego

REKULTYWACJA SKŁADOWISK DAWNYCH ODPADÓW

>>

Podstawowe oczyszczanie wg. systemu

Zależnie od rodzaju i wielkości zanieczyszczeń można zastosować pełną rekultywację lub także przejściową izolację źródła zanieczyszczeń.

Przy często stosowanej metodzie strippingowej skażona woda gruntowa zostaje pobrana przez studnię, przeprowadzona przez oczyszczalnię, a następnie przez tzw. studnię injekcyjną ponownie wprowadzona do gruntu. Proces ten powoduje ciągłe rozcieńczanie i w końcowym efekcie zupełne usunięcie zanieczyszczenia.

Zaletą tej lub innych metod in-situ jest to, że można je stosować natychmiast i przez dłuższy czas, równolegle do robót na miejscu.

Inną metodą jest odsysanie powietrza glebowego. Poprzez odwierty mogą być zassane i usunięte łatwo ulatniające się zanieczyszczenia wód gruntowych np. węglowodorami chlorowanymi lub aromatycznymi.

Rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń mogą zapobiec systemy studni odciekowych. Zabezpieczają one przed odpływem szkodliwych substancji .  

Często najlepszym rozwiązaniem jest kombinacja różnych metod.

Posiadamy szerokie doświadczenia i dysponujemy wszystkimi dostępnymi technologiami. Od lat współpracujemy z przemysłem, a biurom projektowym pomagamy w rozwiązywaniu problemów technicznych.Odwierty na składowiskach odpadów

Rekultywacja składowisk dawnych odpadów
sanierg.probe
Pobranie próby ze studni rekultywacyjnej.Deutsch    English    Française    Nederlandse    Polska