• Home
  • ONDERNEMINGSGROEP
  • CERTIFICATEN
  • REFERENTIES
  • ACTUEEL
  • Contact
Vormann • 150 jaar boorervaring
150 jaar boorervaring

BORINGEN OP AFVALSTORTPLAATSEN

>>

Energie uit afval

Door biochemische afbraakprocessen bij de ontbinding van het afval ontstaan er voor het milieu schadelijke gassen. Moderne afvalstortplaatsen mikken daarom op een gecontroleerde ontgassing van de afvalstortplaats voor de energieterugwinning. Door middel van telescopische filtergarnituren, die de verzakkingen van de afvalstortplaats volgen, kan het stortplaatsgas gewonnen en via verzamelleidingen voor verder gebruik bijvoorbeeld naar een klokverwarmingscentrale geleid worden.

Wat zo eenvoudig lijkt te zijn, is vanuit boortechnisch oogpunt een moeilijke opgave met alle denkbare hindernissen. Om daarin te slagen, heeft men veel ervaring en het juiste gereedschap nodig.

Naast de bouw van meetstations op de afvalstortplaats hebben wij ons hier in grijperboringen van een groot kaliber gespecialiseerd. Onze bedieningspersonen van de installatie maken gebruik van boorgereedschap, dat aan de meest uiteenlopende omstandigheden van het gestorte avalaangepast kan worden.

Doordat wij beroep doen op ervaren medewerkers en ook gepaste persoonlijke veiligheidsuitrustingen, gaswaarschuwingsapparatuur, afzuiginstallaties met actieve koolfilters, enz. zorgen wij ervoor dat er met de hoge eisen ter bescherming van de arbeid en van de gezondheid in zo ruim mogelijke mate rekening gehouden wordt.

Exploratie van bodem- en grondwaterverontreiniging

Sanering van bodem- en grondwaterverontreiniging


Deponiebrg.1
Boring op een sintelstortplaats

gasbrunnenkopf
Gasputkop 


Deutsch    English    Française    Nederlandse    Polska