• Home
  • GRUPA PRZEDSIĘBIORSTW
  • CERTYFIKATY
  • REFERENCJE
  • AKTUALNOŚCI
  • Kontakt
Vormann • 150 lat doświadczenia wiertniczego
150 lat doświadczenia wiertniczego

ODWIERTY NA SKŁADOWISKACH ODPADÓW

>>

Energia z odpadów

Przy rozkładzie odpadów w wyniku przebiegu procesów biochemicznych powstają szkodliwe dla środowiska gazy. Nowoczesne składowiska odpadów stawiają na kontrolowane odgazowywanie  odpadowej masy w celu odzysku energii. Poprzez teleskopowy komplet filtrów, które dopasowane są do bryły wysypiska, można usyskiwać gaz, który dalej przez zbiorcze kanały może być doprowadzony do dalszych zastosowań, np. do bloku elektrociepłowni.

Co na pierwszy rzut oka wydaje się być łatwym, jest z punktu widzenia techniki wiertniczej trudnym  zadaniem z licznymi przeszkodami. Aby je pokonać, potrzebne jest wieloletnie doświadczenie i odpowiednie narzędzia.

Oprócz zakładania stanowisk pomiarowych na składowiskach odpadów specjalizujemy się także w wierceniach chwytakowych na dużą skalę. Nasi operatorzy urządzeń wykorzystują różne narzędzia wiertnicze, które muszą być dopasowane do różnych faktycznych warunków składowania odpadów.

Z pomocą doświadczonych pracowników i przy zastosowaniu odpowiedniego osobistego wyposażenia zabezpieczającego: wykrywaczy gazu, pochłaniaczy z filtrami z węglem aktywnym itp. zabezpieczamy wysokie standardy w zakresie ochrony pracy i zdrowia.

Rozpoznanie dawnych odpadów zagrażających środowisku 

Rekultywacja składowisk dawnych odpadów 


Deponiebrg.1
Wiercenie w składowisku żużla

gasbrunnenkopf
Głowica studni gazowej 


Deutsch    English    Française    Nederlandse    Polska