• Home
  • ONDERNEMINGSGROEP
  • CERTIFICATEN
  • REFERENTIES
  • ACTUEEL
  • Contact
Vormann • 150 jaar boorervaring
150 jaar boorervaring

Geothermie

In het begin staat de boring

Aardwarmte (geothermische energie) is onuitputtelijk. Ze overtreft de reserves aan kool, gas en olie met een veelvoud, het gebruik van aardwarmte is vrij van schadelijke stoffen en CO2-uitstoot.
De geothermie staat daarom centraal in de belangstelling van heel de wereld. Wij bevinden ons in het beginstadium van een mondiale heroriëntering en de wedloop van technische ontwikkelingen voor een efficiëntere gebruikmaking van de aardwarmte is nog maar pas begonnen.
Op het gebied van de ondiepe geothermieboringen ontstond een regelrechte boom. Daarbij had men op veel plaatsen buiten beschouwing gelaten, welke risico's er bij het doorboren van grondwaterhorizonnen bestaan. De gebeurtenissen uit het recente verleden hebben verduidelijkt dat er strenge kwaliteitsregels geïntroduceerd moeten worden. In de daarvoor samengestelde werkgroepen kunnen wij met onze ervaring goede diensten bewijzen.
Wij streven daarom, ook op dit toekomstwijzende gebied van de energievoorziening, allerhoogste zorgvuldigheid bij de planning en uitvoering na.

haliburton

Muenchen-1
Polen.geotherm.

Grondboring
Unterschleißheim: plaatsen
van een Liner tussen 1500
en 1700 m

Cieplice/Polen
Herstel van een geothermie-grondboring


Herimenil/Frankrijk jaren '80. Plaatsen van een steunpijpkolom tot 330 m Deutsch    English    Française    Nederlandse    Polska