• Home
  • GRUPA PRZEDSIĘBIORSTW
  • CERTYFIKATY
  • REFERENCJE
  • AKTUALNOŚCI
  • Kontakt
Vormann • 150 lat doświadczenia wiertniczego
150 lat doświadczenia wiertniczego

Impressum

Vormann Bohrgesellschaft
mbH & Co KG
Liebigstrasse 36-38
D - 48301 Nottuln / Niemcy

Tel. +49 2502-23240
Fax +49 2502-232420

Homepage: www.vormann.net, www.brunnenbau.com, www.vormann-und-partner.net
Kontakt: Herr Daniel Swiatoniowski, adrese-mailowy: Schreiben Sie uns!

Prezes : Daniel Swiatoniowski
Fax +49 2502-232421

Rejestr handlowy: HRA 1611, AG Coesfeld
Nr europejskiej identyfikacji podatkowej: DE 124464267

Vormann und Partner Bohrgesellschaft
mbH & Co.KG
Werner-von-Siemens-Strasse 16
D - 18437 Stralsund / Niemcy
Tel. +49 3831-4494-0
Fax +49 3831-4494-20

Kontakt: Bernd Waschki, adrese-mailowy: Schreiben Sie uns!

Prezes : Bernd Waschki

Rejestr handlowy: Amtsgericht Stralsund HRA 2273
Nr europejskiej identyfikacji podatkowej: DE 815109147


Wyłączenie odpowiedzialoności cywilnej


1. Treść oferty internetowej
Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności w zakresie aktualności, poprawności i jakości podawanych informacji, a także co do dokładności i pełnego zakresu tych informacji. Zasadniczo wyklucza się ponoszenie odpowiedzialności cywilnej przez autora w zakresie roszczeń o odszkodowanie materialne czy straty moralne, spowodowane użytkowaniem lub niemożnością wykorzystania podanych informacji lub przez użycie błędnych i niepełnych informacji.
Wszystkie oferty są niewiążące i niezobowiązujące. Autor zastrzega sobie stanowczo prawo do zmian poszczególnych części strony internetowej lub całej oferty bez specjalnego powiadomienia, do uzupełnień, do usunięcia fragmetów strony lub do czasowego opublikowania albo ostatecznego jej wycofania.

2. Odsyłacze i linki
Sąd Krajowy w Hamburgu dycyzją z dnia 12. maja 1998 r. zadecydował, że ponosi się współodpowiedzialność za wprowadzanie bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy do stron internetowych osób trzecich („linków"). Według Sądu Krajowego można tego uniknąć przez wyraźne zdystansowanie się od ich treści. Oświadczamy jednoznacznie, że w chwili wprowadzenia przez nas odsyłaczy strona internetowa była wolna od nielegalnych treści. Nie mamy wpływu na aktualną i przyszłą formę odsyłaczy, a także co do ich treści i autorstwa. Wobec powyższego dystansujemy się zdecydowanie od treści wszystkich odsyłaczy lub dołączonych stron, także wtedy gdy zostały wprowadzone na naszą stronię internetową. To stwierdzenie odnosi się do wszystkich odsyłaczy i linków zamieszczonych w naszej ofercie internetowej, a także obcych wpisów do utworzonej i prowadzonej przez nas księgi opinii użytkowników, forum dyskusyjnego i list adresów emailowych, a także innych treści interaktywnych stron, które mogą wprowadzić użytkownicy naszej strony internetowej. Za nielegalne, błędne lub niepełne treści i za szkody z nich wynikające odpowiadają jedynie autorzy stron, do których się odsyła.

3. Prawo autorskie i ochrona nazewnictwa/znaków towarowych
Autor dąży do tego, aby we wszystkich publikacjach były przestrzegane prawa autorskie użytych grafik, nagrań dźwiękowych, sekwencji filmowych i tekstów, aby skorzystać z własnych grafik, nagrań dźwiękowych, sekwencji filmowych i tekstów lub aby użyć bezlicencyjnych grafik, nagrań dźwiękowych, sekwencji filmowych i tekstów.
Wszystkie nazwy i znaki handlowe podane w ramach oferty internetowej oraz te pochodzące od osób trzecich podlegają bez ograniczeń ustaleniom obowiązującego prawa autorskiego i prawa własności podanego każdorazowo autora. Tylko na podstawie podania samej nazwy nie powinno być wnioskowane, że znaki handlowe nie są chronione poprzez prawa osób trzecich!
Dysponowanie opublikowanymi i przez autora wytworzonymi objektami zgodnie z prawem autorskim Copyright pozostaje jedynie w gestii autora stron internetowych. Kopiowanie grafik, nagrań dźwiękowych, sekwencji filmowych i tekstów w innych elektronicznych lub drukowanych publikacjach jest nie dozwolone bez wyraźnej zgody autora.

4. Ochrona danych osobowych
Jeżeli w ramach naszej oferty internetowej zaistniała możliwość wprowadzenia danych osobowych lub firmowych (adresy e-mailowe, nazwiska, adresy pocztowe etc.), to ujawnienie ich przez użytkownika odbywa się dobrowolnie.

5. Odpowiedzialność prawna wyłączenia odpowiedzialoności cywilnej
Wyłączenia odpowiedzialności cywilnej należy potraktować jako część naszej oferty internetowej, na co wskazuje się na naszej stronie. Dopóki poszczególne sformułowania lub części tekstów nie są zgodne w części lub całkowicie z literą prawa, to powyższe stwierdzenie nie ma zastosowania.


--------------------------------------

Koncepcja i realizacja strony internetowej
Agencja Reklamowa Grosselfinger.Werbeagentur
http://www.grosselfinger.de

Deutsch    English    Française    Nederlandse    Polska