• Home
  • GRUPA PRZEDSIĘBIORSTW
  • CERTYFIKATY
  • REFERENCJE
  • AKTUALNOŚCI
  • Kontakt
Vormann • 150 lat doświadczenia wiertniczego
150 lat doświadczenia wiertniczego

WIERCENIA ROZPOZNAWCZE

>>

Dokładne informacje o dużych głębokościach

Rozpoznanie złóż surowcowych, szczególnie w przypadku naszych rezerw wody pitnej stanowi jeden głównych tematów gospodarczych w tym stuleciu.

Nigdy wcześniej w naszej historii nie było takiego jak obecnie wzrostu gospodarczego i przyrostu ludności. Przyjmuje się dalszy wzrost zapotrzebowania z powodu niewłaściwych form zaopatrywania w żywność i zaopatrzenia surowcowego. Zaopatrzenie w wodę nie nadąża za tymi wymaganiami.

Wyniki rokowań międzynarodowych w zakresie praw do eksploatacji złóż mają żywotne znaczenie dla poszczególnych krajów. Podstawę do rokowań stanowią dane z prac rozpoznawczych.

Badania wielkości naszych złoż i znajdywanie nowych złóż nabiera nowych wymiarów.

Dotychczas rozpoznanie surowcowe stanowiło dla nas zadanie drugorzędne. Obecnie staje się naszą główną specjalnością.

VORMANN-Hydropolwiert prowadzi od lat prace wiertnicze w poszukiwaniu złóż rud miedzi. Polska posiada niedawno odkryte łupkowe złoża gazonośne, które zalicza się do największych złóż miedzionośnych w Europie.
Wiercenia rdzeniowe dostarczają dokładnych informacji. 

Deutsch    English    Française    Nederlandse    Polska