• Home
  • ONDERNEMINGSGROEP
  • CERTIFICATEN
  • REFERENTIES
  • ACTUEEL
  • Contact
Vormann • 150 jaar boorervaring
150 jaar boorervaring

PUTREGENERATIES

>>

Regeneratie voor meer prestatievermogen

Hoge eisen, die aan de kwaliteit en de levensduur van een put gesteld worden, vereisen een regelmatig onderhoud en een regelmatige verzorging. Een afname van het vermogen met een toenemende werkingstijd vormen een duidelijk teken voor een veroudering van de put. Invloedsfactoren zijn de gesteldheid van de ondergrond in de onmiddellijke nabijheid tot de put, de chemische samenstelling van het grondwater, de technische uitbouw van de put en ook de werkwijze.

Het dichtlopen van de filterspleten en ook het verkleinen van de voor het debiet werkzame poriënruimte in het filtergrind en in de aangrenzende watervoerende laag door chemische, fysische en biologische processen vormen de oorzaak voor een vermindering van het vermogen van een put.

De meest voorkomende gevolgen zijn uitval van ijzeroker, verzanding en corrosie. Maar ook sintervorming, slijmvorming en aanslag van aluminiumverbindingen dragen bij tot de veroudering van de put.

De keuze van de regeneratiemethode is beslissend voor het herstel van prestatievermogen. Tot de regeneratie behoort naast de inwendige reiniging en de reiniging van de ringvormige inlaat van de put in op zichzelf staande gevallen ook de sanering. Door bouwkundige maatregelen wordt daarbij een verbetering resp. herstel van de functionaliteit gerealiseerd.

Jarenlang opgedane ervaringen hebben aangetoond dat een combinatie van een mechanisch-hydraulische, voorafgaande reiniging door middel van zuigers en borstels met een daaropvolgende verwijdering van de geloste bestanddelen, een diep inwerkende reiniging (bijvoorbeeld door ultrasone trillingen, grindwasmachines, bergwassen) en een afrondende hydraulische eindreiniging een optimale uitwerking heeft.Research

 

Om de doeltreffendheid van nieuwe regeneratiemethoden, zoals bijvoorbeeld een ultrasone bewerking, te onderzoeken, werden door ons bedrijf reeds herhaaldelijk doctoraalscripties uitgewerkt. Testinstallaties met halftechnische maatstaf en tevens veldtests bieden daarbij op de respectievelijke toepassing afgestemde gebruiksmogelijkheden. De resultaten van het onderzoek worden geanalyseerd, gepubliceerd en dragen in beslissende mate bij tot de verdere ontwikkeling van de geselecteerde methoden.

Put eerder


Put na

Deutsch    English    Française    Nederlandse    Polska