• Home
  • GRUPA PRZEDSIĘBIORSTW
  • CERTYFIKATY
  • REFERENCJE
  • AKTUALNOŚCI
  • Kontakt
Vormann • 150 lat doświadczenia wiertniczego
150 lat doświadczenia wiertniczego

REGENERACJA STUDNI

>>

Regeneracja w celu uzyskania większej wydajności

Wysokie wymagania co do wydajności i długości funkcjonowania studni zmuszają do regularnego monitoringu i do konserwacji. Gorsze funkcjonowanie studni  w miarę upływu czasu i zużycia sprzętu jest oznaką starzenia się studni. Wpływ na to mogą mieć czynniki takie jak stan i rodzaj gruntu w bezpośrednim otoczeniu studni, chemiczny skład wody gruntowej, techniczna zabudowa studni, a także sposób jej eksploatacji.

Przyczyną spadku wydajności studni  są: zatykanie się szczelin w filtrze, jak i zmniejszenie skutecznej przestrzeni przepływu w porach żwiru filtracyjnego i w graniczącej warstwie wodnonośnej przez procesy chemiczne, fizyczne i biologiczne.

Najczęściej spotykane tego następstwa to osadzanie się żelaza na szczelinach w filtrze, zapiaszczenie i korozja. Inne jak zapiekanie, zamulanie się i odkładanie się związków glinu powodują starzenie się studni.

Wybór metody regeneracji studni jest decydujący dla przywrócenia  jej wydajności. Na regenerację składa się zarówno czyszczenie wnętrza i kręgów studni, a w pojedynczych przypadkach także jej odnowienie. Poprzez metody budowlane można osiągnąć poprawę działania lub przywrócić funkcjonalność studni.

Długoletnie doświadczenia pokazały, że optymalny skutek przynosi kombinacja mechaniczno-hydraulicznego oczyszczania wstępnego za pomocą tłoku i szczotek z następczym usuwaniem rozpuszczonych pozostałości i dogłębnym oczyszczaniem (np. za pomocą ultradźwięków, płukania żwirowego, przedmuchiwania sprężonym powietrzem) zakończonym hydraulicznym czyszczeniem.

Badania naukowe 


Dla zbadania skuteczności nowych metod regeneracji studni, np. stosowania ultradźwięków zostały wykonane u nas liczne prace dyplomowe. Instalacje doświadczalne w skali półtechnicznej, jak również próby w terenie stwarzają liczne możliwości dla przeprowadzenia badań utylitarnych. Wyniki badań zostają przeanalizowane, ocenione i opublikowane, a przez to przyczyniają się w decydującym stopniu do dalszego rozwoju wybranych metod wykonywania odwiertów.

Studnia przed regeneracją


Studnia po regeneracji

Deutsch    English    Française    Nederlandse    Polska