• Home
  • ONDERNEMINGSGROEP
  • CERTIFICATEN
  • REFERENTIES
  • ACTUEEL
  • Contact
Vormann • 150 jaar boorervaring
150 jaar boorervaring

DRINK– EN MINERAALWATERBORINGEN

>> >>

De directe spoelmethode

Rotatieboringen worden, tenminste in de kleinere diameters tot ca. 300 mm, met de directe spoelmethode uitgegraven. Hierbij wordt de spoeling via pompen door de boorpijp geduwd en wordt het door de boorbeitel geloste boorgruis (Cuttings) in de ringvormige inlaat tussen boorstreng en wand gedolven.

Van beslissend belang is bij deze methode, een equivalente verhouding van pompvermogen en boorvooruitgang in acht te nemen. Bij een sterke aandrukkracht kunnen kloofzones door de oververzadigde spoeling al bij het aanboren dichtlopen en tot stuwingen boven de boorpijpkolommen leiden; de beitel roteert vormelijk in de eigen boorsuspensie.
De stijgsnelheid van de spoeling dient altijd zodanig hoog te zijn, dat een continu transport van het boorgruis (Cuttings) kan plaatsvinden.

Boringen aan de hand van de directe spoelboormethode dienen vaak voor exploratiedoeleinden en dienen o.a. uitsluitsel over de rendabiliteit van een hoofdboring te geven.
De afstemming van alle componenten bij het boorproces moet door een geroutineerde persoon doorgevoerd worden om een vermenging van het boorgruis (Cuttings) in de spoelstroom te verhinderen. Enkel en alleen op deze manier kan een exact monsteronderzoek bovengronds plaatsvinden.

De luchtliftmethode 

Winputten met een grotere diameter boren wij bijna uitsluitend aan de hand van de luchtliftmethode. In tegenstelling tot de directe spoelmethode loopt de spoelstroom hierbij precies omgekeerd (Reverse Circulation). Door middel van een hogedrukcompressor wordt de lucht in het stangenmechanisme geperst en wordt zodoende onderdruk in heel de boorstreng geproduceerd.

Het boorgruis (Cuttings) wordt door de beitel aangezogen, binnen de boorstreng gedolven en naar de bezinkbassins geleid. Het bijzondere voordeel van deze methode blijkt bijgevolg bijna automatisch: door het directe aanzuigen aan de boorzool worden kloofzones in ruime mate vrijgehouden, de hoge stijgsnelheid zorgt voor zuiver, ongemengd boorgruis en maakt een exact bodemonderzoek bovengronds mogelijk. Deze methode vereist evenwel omwille van de groot gedimensioneerde werktuigen een hoog aandrijfvermogen en krachtreserves.

Grootte en gewicht van de boorpijpkolommen en van de geleidestangen zijn hierbij van vooraanstaand belang. Ze dienen zodanig gedimensioneerd te zijn, dat de boorpijpkolom tegen een afwijking door de berglagen met behulp van de tegentrek aan de Pull-Down ingaat. Grotere afwijkingen van de loodlijn en daarmee gepaard gaande spanningen in het filtertraject kunnen daardoor vermeden worden.     Vergroten


VergrotenNog andere methoden:

Droge boormethode

Documentatie

Deutsch    English    Française    Nederlandse    Polska