• Home
  • GRUPA PRZEDSIĘBIORSTW
  • CERTYFIKATY
  • REFERENCJE
  • AKTUALNOŚCI
  • Kontakt
Vormann • 150 lat doświadczenia wiertniczego
150 lat doświadczenia wiertniczego

WIERCENIA ZA WODĄ PITNĄ I MINERALNĄ

>> >>

Metoda wiercenia z bezpośrednim wypłukiwaniem

Metodami wiercenia z bezpośrednim wypłukiwaniem gruntu z odwiertu są prowadzone wiercenia rotacyjne, przynajmniej jeżeli chodzi o małej średnicy wiercenia, bo do ok. 300 mm. Przy czym ciecz płucząca jest tłoczona przy pomocy pompy przez kanał w drągu wiertniczym na świder i zabiera zwierciny do przestrzeni powstałej w wyniku wiercenia pomiędzy drągiem i ścianami otworu.

W tej metodzie decydujące znaczenie posiada odpowiednio dobrany stosunek pomiędzy wydajnością pompy i szybkością wiercenia. Przy zbyt dużym nacisku wiertła szczeliny mogą zostać tak zapełniane przez zwierciny, że prowadzi to do ich gromadzenia się w górnej części, a wiertło wierci się we własnym szlamie. Szybkość podawania cieczy płuczącej musi być zawsze na tyle duża, aby w sposób ciągły można było odtrasportować zwierciny.

Metody wiercenia z bezpośrednim wypłukiwaniem stosuje się często w celach geologicznych, dla uzyskania możliwość dokonania oceny ekonomicznej właściwego odwiertu.

Właściwe uzgodnienie wszystkich etapów dokonywania odwiertu musi być przeprowadzone przez doświadczonego fachowca, aby unikąć zbytniego gromadzenia się zwierciny w cieczy płuczącej. Tylko tym sposobem można przez wiele dni bez zakłóceń dokonywać wiercenia.


Metoda wiercenia z podnośnikiem powietrznym 

Studnie o dużej średnicy buduje się prawie zawsze w oparciu o metodę wiercenia z wypłukiwaniem przy użyciu sprężonego powietrza. W odróżnieniu od metody wiercenia z bezpośrednim wypłukiwaniem strumień płuczący płynie dokładnie w odwrotnym kierunku (rewersyjna cyrkulacja). Kompresor wysokociśnieniowy tłoczy sprężone powietrze do kanału w drągu wiertniczym i wytwarza podciśnienie w całym obszarze odwiertu.

Zwierciny w postaci szlamu (cuttings) zostają zassane przez otwory w wiertle i transportowane do góry przez kanał w drągu wiertniczym i składowane w odstojniku. Szczególna zaleta tej metody jest oczywista. Przez bezpośrednie zassanie szlamu na wiertle szczeliny stają się od niego w dużej mierze uwolnione, a duża szybkość wiercenia daje czysty, klarowny materiał z odwiertu, co w rezultacie umożliwia dokładne prowadzenie robót ziemnych. Metoda ta z powodu stosowania dużo gabarytowych urządzeń wymaga stosowania dużych mocy i dysponowania ich rezerwą.

Wielkość i ciężar drągów wiertniczych i konstrukcyjnych mają przy tym duże znaczenie. Ich wymiary muszą być tak dobrane, żeby można było kontrolować ich posuw przez warstwy gurotworu przy użyciu naciągów „Pull-Down". Duże odstępstwa w wymiarach w pionie i związane z tym naprężenia na długości filtracji mogą zostać przez to ograniczone. Powiększyć


PowiększyćDalsze metody wierceń:

Metoda wiercenia na sucho

Dokumentacja

Deutsch    English    Française    Nederlandse    Polska