• Home
  • ONDERNEMINGSGROEP
  • CERTIFICATEN
  • REFERENTIES
  • ACTUEEL
  • Contact
Vormann • 150 jaar boorervaring
150 jaar boorervaring

DRINK- EN MINERAALWATERBORINGEN

>> >>

De documentatie


Iedere werkzaamheid wordt door ons volledig gedocumenteerd. Exacte monsternemingen en rapporten vanwege het boorteam ter plaatse vormen de vereiste voorwaarde voor een uitgebreide evaluatie na beëindiging van de werkzaamheden. Ervaren en theoretisch goed geschoolde bedieningspersonen van de installatie weten waar het op aankomt en waarvan niet afgeweken mag worden. Overzichten van de ploegendiensten, pompdiagrammen en tekeningen van de respectievelijke bouwconstructie worden door middel van speciale software en CAD geregistreerd en geanalyseerd.

Door een logger ondersteunde pomptests, waarbij de belangrijkste parameters ook gedurende langere perioden automatisch opgetekend worden, zijn bij Vormann net zo zeer aan de orde van de dag als zeefanalyses, die desnoods meteen ter plaatse doorgevoerd worden om de optimale korrelgrootte van de filtergrindmantel te bepalen.

Al de meetresultaten van druksonderingen, zoals puntweerstand en mantelwrijving, worden rechtstreeks via de computer opgetekend en met het oog op verdere behandeling ter beschikking van de klant gesteld. Al deze inspanningen leveren wij opdat de klant op het einde van de maatregel over ons werk tevreden is en zwart op wit of ook aan de computer ziet, wat wij aangetroffen en wat wij gedaan hebben. Want ons werk is een zaak van vertrouwen en het in ons gestelde vertrouwen willen wij niet beschamen.

Nog andere methoden:

Directe spoelmethode & luchtliftmethode

Droge boormethode


Deutsch    English    Française    Nederlandse    Polska