• Home
  • GRUPA PRZEDSIĘBIORSTW
  • CERTYFIKATY
  • REFERENCJE
  • AKTUALNOŚCI
  • Kontakt
Vormann • 150 lat doświadczenia wiertniczego
150 lat doświadczenia wiertniczego

WIERCENIA ZA WODĄ PITNĄ I MINERALNĄ

>> >>

Dokumentacja

Wykonywane prace wiertnicze muszą być w pełni udokumentowane. Dokładna ocena prac wiertniczych jest dokonywana w oparciu o pobrane na miejscu próbki i sprawozdania zespołu wiertniczego. Doświadczeni operatorzy urządzeń wiertniczych dysponujący też przygotowaniem teoretycznym, wiedzą o co chodzi i jakich zasad muszą się przestrzegać. Szkice warstw gruntu, diagramy z pracy pomp i rysunki budowli wykonuje się i analizuje z pomocą specjalnych programów komputerowych i CAD.

W pełni kontrolowane próby pracy pomp, przy których zestawione zostają najważniejsze parametry pracy, także dla długich okresów czasu, są u VORMANNa tak samo na porządku dziennym jak analizy ziarnowe, które w razie potrzeby są wykonywane na miejscu, aby określić optymalne uziarnienie warstwy żwiru.

Wyniki pomiarów ciśnieniowych takie jak opór nacisku i tarcie płaszcza zostają zebrane i zapisane z pomocą komputera oraz przedstawione graficznie, a następnie udostępnione klientom do dalszego wykorzystania. Ten cały wysiłek wykonujemy po to, żeby po zakończeniu prac wiertniczych nasz klient był zadowolony i miał czarno na białym, albo mógł zobaczyć w komputerze, co zostało znalezione i co zostało wykonane. Ponieważ nasza praca to sprawa zaufania, a z tego powodu że nam zaufano, nie chcemy zawieźć.

Dalsze metody wierceń:

Metoda wiercenia z bezpośrednim wypłukiwaniem & Metoda
wiercenia z podnośnikiem powietrznym


Metoda wiercenia na sucho

Deutsch    English    Française    Nederlandse    Polska