• Home
  • GRUPA PRZEDSIĘBIORSTW
  • CERTYFIKATY
  • REFERENCJE
  • AKTUALNOŚCI
  • Kontakt
Vormann • 150 lat doświadczenia wiertniczego
150 lat doświadczenia wiertniczego

WIERCENIA ZA WODĄ PITNĄ I MINERALNĄ

>> >>

Metoda wiercenia na sucho

Ta metoda znajduje zastosowanie dla luźnych skał i wymaga użycia innych urządzeń. W niektórych obszarach stanowi ona idealną metodę dla wiercenia studni. Grunt zostaje potraktowany w sposób specyficzny. Jednoczesne orurowanie (ułożenie pierścieni) zapobiega zapadaniu się ścian odwiertu. To orurowanie zostaje następnie wyciągnięte po ułożeniu warstwy filtracyjnej ze żwiru. Zaletą tej metody jest to, że nie wpływa na zmianę jakości gruntu i daje o nim precyzyjne informacje. Pozwala to na dobranie i pomiar odpowiedniej warstwy żwiru.

Dokładność ułożenia warstw żwiru ma zasadnicze znaczenie dla długotrwałego funkcjonowania tego typu studni.
Dalsze metody wierceń:

Metoda wiercenia z bezpośrednim wypłukiwaniem & Metoda
wiercenia z podnośnikiem powietrznym


DokumentacjaDeutsch    English    Française    Nederlandse    Polska