• Home
  • ONDERNEMINGSGROEP
  • CERTIFICATEN
  • REFERENTIES
  • ACTUEEL
  • Contact
Vormann • 150 jaar boorervaring
150 jaar boorervaring

CERTIFICATEN

Wij werken aan de regels van de techniek

De aan ons toevertrouwde opdrachten op het gebied van grondboringen worden almaar veeleisender en de kwaliteitseisen hoger. Met ernstige gevolgen gepaard gaande schade aan mens en milieu kan uitsluitend door consciëntieuze werkwijze met inachtneming van vaste regels vermeden worden. Instrumentaria van wet- en regelgeving vereisen evenwel een voortdurende aanpassing aan de omstandigheden.

Op basis van de dagelijkse ervaringen met de meest uiteenlopende boorprojecten kunnen onze ingenieurs waardevolle medewerking aan organisaties en instituten verlenen. Door onze medewerking kunnen wij ertoe bijdragen, de boorwerkzaamheden veiliger op touw te zetten en milieuschade te vermijden.

Wij werken actief in verschillende DIN-commissies en DVGW-werkgroepen aan de definiëring van nieuwe normen en methoden.

Onze Duitse bedrijven zijn reeds jarenlang gecertificeerd conform DVGW werkblad W 120. Bij beide bedrijven gaat het om erkende leerbedrijven.

Beide bedrijven werden met succes voor het kwaliteitsmanagementsysteem conform DIN EN ISO 9001-2015 gecertificeerd.

DVGW-Zertifikat

Deutsch    English    Française    Nederlandse    Polska