• Home
  • GRUPA PRZEDSIĘBIORSTW
  • CERTYFIKATY
  • REFERENCJE
  • AKTUALNOŚCI
  • Kontakt
Vormann • 150 lat doświadczenia wiertniczego
150 lat doświadczenia wiertniczego

CERTYFIKATY

Pracujemy nad regułami stosowanych technik

Nasze zadania wiertnicze muszą spełniać coraz wyższe wymogi techniczne i jakościowe. Szkodom o doniosłych skutkach dla człowieka i dla środowiska można zapobiec tylko poprzez sumienne postępowanie i przez trzymanie się procedur. Przestrzegane reguły podlegają jednak ciągłym zmianom zależnie od występujących warunków.

Ze względu na codzienne doświadczenia w różnych projektach wiertniczych nasi inżynierowie są wartościowymi współpracownikami dla organizacji i instytutów. Poprzez taką współpracę możemy przyczynić się do tego, aby prace wiertnicze były bezpieczniejsze i aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

Pracujemy aktywnie w różnych komisjach ustalania standartów DIN oraz w grupach roboczych DVGM ustalających wytyczne do niemieckiej normy i opracowujących technologie.

Nasze niemieckie firmy posiadają od wielu lat certyfikaty zgodne z normą DVGW, karta pracy W 120. Dodatkowo obydwa przedsiębiorstwa są uznanymi ośrodkami kształcącymi fachowców.

Obydwie firmy uzyskały w marcu 2011r. certyfikat w zakresie systemu zarządzania jakością zgodnie z normami DIN EN ISO 9001-2015.

DVGW-Zertifikat

Deutsch    English    Française    Nederlandse    Polska